Kami memberi pinjaman bercagar hartanah bernilai tinggi seperti Rumah Teras, Semi-D, Banglo, Condominium, Apartment ,Shop Lot dan tanah kosong.

Hartanah seperti rumah teres bertingkat dua, rumah bandar atau jenis lain-lain boleh dicagarkan kepada kami.
Semua jenis rumah kedai di lokasi strategik & bersesuaian boleh dicagarkan.
Kondominium, pangsapuri ataupun rumah pangsa yang mempunyai geran strata boleh dicagarkan
Tanah kosong yang berdekatan di jalanraya utama.
 

Kami akan menilai hartanah cagaran anda, dan sekiranya jumlah cagaran dapat diterima oleh anda, wang tunai akan diberikan segera kepada anda bersama-sama dengan resit cagaran.

Dokumen Yang Diperlukan Bagi Pinjaman Cagaran Hartanah :

  • Form 24/49
  • M&A (Memorandum Of Article & Association)
  • Penyata baki pinjaman (jika ada)
  • Geran
  • S&P (Sales & Purcahse Agreement) salinan yang disahkan
  • Perjanjian pinjaman
  • Cukai tanah & pintu